Mark och trädgård

Grävmaskiner och dumprar för transporter av jordmassor på tomten är exempel på maskiner som vi kan hjälpa till med.

Flera års erfarenhet av olika leverantörer har lett till att vi kan erbjuda mycket bra tonpriser på t ex fyllnadsmassor och jord. Det gäller även priser på Thujaplantor, färdig gräsmatta på rulle eller andra planteringsbehov.

Att anlägga gräsmattor och andra större markarbeten löser vi med stöd av olika moderna maskiner. Har vi inte egna så hyr vi i samråd med kunden så kostnadseffektiva lösningar som möjligt.


Relaterade aktiviteter