Vedklyvning

Med en modern vedklyv så ordnar vi veden till vintern. Vår personal kan flytta en mobil maskin till din tomt där träden fälldes och ordna till dinnya vedstapel.