Stenlösningar

Japanska stenträdgårdar blir allt vanligare i vårt land. Detta är ett av våra kompetensområden. Låt våra experter lämna ett förslag på hur din trädgård kan förskönas med asiatiska och unika lösningar.HEM kan bygga garageuppfarter och murar i olika prisklasser. Underarbetet är mycket viktigt för en hållbar lösning, speciellt om det skall stå tunga fordon på stenarna. HEM använder mycket kostnadseffektiva maskiner och bygger alltid på ett fackmannamässigt sätt. Begär en offert.

HEM kan lösa alla mark- och stenanläggningsbehov hos kunden.