Stubbfräsning

Fula stubbar förvandlas till flis med hjälp av en sk stubbfräs. Även ris kan flisas i stället för att köras bort till en återvinningscentral. Flismaskiner och stubbfräsar är mobila och flyttas till din tomt.