Dränering och fuktskydd

Många villor som byggdes för ett antal år sedan har idag ett behov av att byta dräneringslösningen. HEM löser detta genom den moderna lösningen ISODRÄN.  

Problem med fukt och mögel i källaren behöver åtgärdas genom att marken grävs upp runt huset. Väggen på utsidan kläs med ISODRÄN-skivor som har den egenskapen att fukten leds bort från ytterväggen. Samtidigt isolerar skivorna från kyla vilket minskar uppvärmningskostnaderna. 

Regnvatten leds bort från huset till särskilda dräneringsboxar som grävs ner i marken.

 

 

 


Relaterade aktiviteter